امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

این مدت عبارت است از دوره ای که ...

رسید انبار

برگه ای که در هنگام ورود کالا به انبار یا تحویل آن به انبار (به طور موقت و دائم) معمولا ...

 ممکن است مالک موسسه به منظور رفع نیازهای شخصی خود از دارائیهای موسسه برداشت نماید که به این رویداد مالی ...

بهای تمام شده خدمات و کالاهای که برای رسیدن به درآمد به مصرف می رسد.

به طور مثال : هزینه کارمندان و اجاره کارگاه(مغازه ...

بهای خدمات انجام شده برای مشتریان(به صورت نقد و یا نسیه)

فعالیت بخش وسیعی از اصناف در زمینه خدمات و ارائه آن ...

تنخواه گردان

تنخواه جزء دارائیهای جاری – نقدینگی طبقه بندی شده و عبارتست از پولی ...


   شخصی است حقیقی یا حقوقی که هرگونه مراوده مالی باوی داریم یا طرف حساب می توان ...

 معادله حسابداری:

 دارائی = بدهی + سرمایه

 ماهیت حسابها:

 افزایش ...

دوره مالی:

 این مدت عبارت است از دوره ای که شامل یک دوره کامل گردش فعالتهای یک موسسه است. این ...

««  «  1  2  3  »  »»