امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

  حداقل دستمزد روزانه 20 گروه خدماتی

با مشخص شدن جدول افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران و شاغلان بخش خدمات کشور، هر کارگر خدماتی در سال جاری روزانه حداقل 16 هزار و 237 تومان و حداکثر 19 هزار و 346 تومان دریافت خواهد کرد که در مجموع برای هر ماه حداقل 487 هزار و 125 تومان و حداکثر 580 هزار و 380 تومان در 20 گروه شغلی محاسبه شده است.
به گزارش نیمروز به نقل از مهر، با مشخص شدن افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد ماهیانه مشمولان قانون کار و کارگران و تصویب آن از سوی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق روزانه 20 گروه خدماتی نیز مشخص و اعلام شد که بر اساس آن هر کارگر شاغل در بخش خدمات روزانه حداقل 16 هزار و 237 تومان معادل ماهیانه 487 هزار و 125 تومان و حداکثر در گروه 20 شغلی روزانه 19 هزار و 346 تومان است که معادل دستمزد ماهیانه 580 هزار و 380 تومان است.

بر اساس جدول پیش بینی شده برای کارگران خدماتی کشور، گروه 2 شاغلان این بخش در سال جاری روزانه معادل 16 هزار و 315 تومان و در گروه 3 نیز حدود 16 هزار و 393 تومان دریافت خواهند کرد. همچین شاغلان گروه 4 خدماتی امسال برای هر روز کار 16 هزار و 470 تومان و هر کارگر شاغل در گروه 5 مزدی نیز 16 هزار و 548 تومان خواهد گرفت.

در سال گذشته هر کارگر خدماتی روزانه حداقل 12 هزار و 990 تومان در گروه 1 و 15 هزار و 816 تومان در گروه 20 شغلی حقوق دریافت می کردند که ماهیانه به ترتیب معادل 389 هزار و 700 تومان و در بیشترین میزان 474 هزار و 480 تومان به عنوان حداقل دستمزد (پایه حقوق) بوده است.

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در مورد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال 1392 به شرح جدول زیر است:

گروه شغلی

مزد شغل (روزانه)- ریال

مزد ماهیانه-ریال

پایه‌سنواتی‌روزانه-ریال

1

162375

4871250

3000

2

163152

4894560

3100

3

163928

4917840

3200

4

164706

4941180

3300

5

165485

4964550

3400

6

166519

4995570

3500

7

167555

5026650

3600

8

168592

5057760

3700

9

169887

5096610

3800

10

171183

5135490

3900

11

172736

5182080

4000

12

174291

5228730

4100

13

175846

5275380

4300

14

177916

5337480

4500

15

179987

5399610

4700

16

182065

5461950

4900

17

184652

5539560

5100

18

187243

5617290

5200

19

190350

5710500

5500

20

193460

5803800

5700

 

 

نویسنده : khatamtoos.us
تاریخ ارسال : دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲