امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

  نصب SQL Server 2000

 

نصب SQL Server 2000 بر روی ویندوز های سرور  نکته : توجه داشته باشید منظور از سیستم عامل های سرور ویندوزServer 2000 & 2003    می باشد. (برنامه SQL Server 2000 بر روی ویندوز سرور 2008 نصب نمی شود.)CD   نرم افزارSQL Server 2000    را در داخل CD Rom   قرار داده و منتظر به اجرا درآمدن    AutoRunبرنامه شوید.        نکته: توجه داشته باشید که برای نصب 0    SQL Server 200می بایست با سطح دسترسی Administrator   به  ویندوز Login   نمایید.1- گزینه SQL Server 2000 Components   را انتخاب نمایید.2- در صفحه بعد گزینه Install Database Server   را انتخاب نمایید3- در این پنجره از شما خواسته می شود که SQL Server SP3   به بعد را نصب نمایید. چون ویندوز سرور SP2  می باشد. در صورت استفاده از ویندوز Server  هایی با سرویس پک پایین تر این کادر را ملاحظه نخواهید نمود.4- در این پنجره گزینه Local Computer را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید5-  در این پنجره گزینه اول را انتخاب نموده و بر روی Next کلیک نمایید.6- در این پنجره گزینه دوم یعنی  Server and Client Tools را انتخاب نمایید و بر روی Next  کلیک نمایید.7- در این پنجره بر چک مارک گزینه Default را انتخاب کرده و بر روی Next  کلیک نمایید.8- در این پنجره نصب به صورت Typical را انتخاب نمایید.9- در این قسمت چنان چه از حالت شبکه ایی Domain استفاده می نمایید. در این پنجره بر روی گزینه Use a Doamin User account کلیک نمایید و مشخصات مربوط به Domain خود را وارد نمایید.10- در این پنجره از گزینه Mixed Mode(Windows Authentication and SQL Server Authentication) استفاده نمایید و همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه Blank Password از پسوردی استفاده نفرمایید.11-  در این پنجره از شما خواسته می شود تا با کلیک بر روی Next مرحله کپی فایل ها را آغاز نمایید.12- در این پنجره از شما خواسته می شود نوع Certificated خود را مشخص نمایید برای همین منظور گزینه Per Seat for را انتخاب نمایید و یک عدد دلخواه (مثلا 100) را مقداردهی نمایید.و بر روی گزینه Continue کلیک نمایید.13- پس از اتمام کپی فایل های بر روی سیستم پنجره زیر نمایان می شود که با کلیک بر روی گزینه Finish کار نصب به اتمام می رسد. 14- در پایان لازم است سیستم را Restart نمود تا2000  SQL-Server اجرا گردد.نکاتی در مورد نصب SQL-Server 2000  1.       SQL-Server 2000 را بر روی ویندوز Vista یا Seven نمی توان نصب نمود. برای استفاده از برنامه در اینگونه ویندوز ها بایستی ازSQL-Server 2005  یاSQL-Server 2008 استفاده نمود. (جهت نصب سایر نگارش های SQL-Server به راهنمای مربوطه مراجعه کنید.)2.       در شروع مراحل نصب گاهی پیغامی مشاهده می شود که ادامه ی نصبSQL-Server را به پس از Restart  ویندوز موکول می کند. در این مرحله پس از راه اندازی مجدد سیستم مراحل نصب را ادامه دهید.3.       در برخی موارد امکان نصب MSDE در ویندوز XP به دلیل عدم سازگاری با سایر نرم افزارها در ویندوز ممکن نیست.

نصب SQL Server 2000 بر روی ویندوز های سرور  نکته : توجه داشته باشید منظور از سیستم عامل های سرور ویندوزServer 2000 & 2003    می باشد. (برنامه SQL Server 2000 بر روی ویندوز سرور 2008 نصب نمی شود.)
CD   نرم افزارSQL Server 2000    را در داخل CD Rom   قرار داده و منتظر به اجرا درآمدن    AutoRunبرنامه شوید.        
نکته: توجه داشته باشید که برای نصب 0    SQL Server 200می بایست با سطح دسترسی Administrator   به  ویندوز Login   نمایید.
1- گزینه SQL Server 2000 Components   را انتخاب نمایید.
2- در صفحه بعد گزینه Install Database Server   را انتخاب نمایید
3- در این پنجره از شما خواسته می شود که SQL Server SP3   به بعد را نصب نمایید. چون ویندوز سرور SP2  می باشد. در صورت استفاده از ویندوز Server  هایی با سرویس پک پایین تر این کادر را ملاحظه نخواهید نمود.
4- در این پنجره گزینه Local Computer را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید
5-  در این پنجره گزینه اول را انتخاب نموده و بر روی Next کلیک نمایید.
6- در این پنجره گزینه دوم یعنی  Server and Client Tools را انتخاب نمایید و بر روی Next  کلیک نمایید.
7- در این پنجره بر چک مارک گزینه Default را انتخاب کرده و بر روی Next  کلیک نمایید.
8- در این پنجره نصب به صورت Typical را انتخاب نمایید.
9- در این قسمت چنان چه از حالت شبکه ایی Domain استفاده می نمایید. در این پنجره بر روی گزینه Use a Doamin User account کلیک نمایید و مشخصات مربوط به Domain خود را وارد نمایید.
10- در این پنجره از گزینه Mixed Mode(Windows Authentication and SQL Server Authentication) استفاده نمایید و همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه Blank Password از پسوردی استفاده نفرمایید.
11-  در این پنجره از شما خواسته می شود تا با کلیک بر روی Next مرحله کپی فایل ها را آغاز نمایید.
12- در این پنجره از شما خواسته می شود نوع Certificated خود را مشخص نمایید برای همین منظور گزینه Per Seat for را انتخاب نمایید و یک عدد دلخواه (مثلا 100) را مقداردهی نمایید.و بر روی گزینه Continue کلیک نمایید.
13- پس از اتمام کپی فایل های بر روی سیستم پنجره زیر نمایان می شود که با کلیک بر روی گزینه Finish کار نصب به اتمام می رسد.
 14- در پایان لازم است سیستم را Restart نمود تا2000  SQL-Server اجرا گردد.
نکاتی در مورد نصب SQL-Server 2000  
1.       SQL-Server 2000 را بر روی ویندوز Vista یا Seven نمی توان نصب نمود. برای استفاده از برنامه در اینگونه ویندوز ها بایستی ازSQL-Server 2005  یاSQL-Server 2008 استفاده نمود. (جهت نصب سایر نگارش های SQL-Server به راهنمای مربوطه مراجعه کنید.)
2.       در شروع مراحل نصب گاهی پیغامی مشاهده می شود که ادامه ی نصبSQL-Server را به پس از Restart  ویندوز موکول می کند. در این مرحله پس از راه اندازی مجدد سیستم مراحل نصب را ادامه دهید.
3.       در برخی موارد امکان نصب MSDE در ویندوز XP به دلیل عدم سازگاری با سایر نرم افزارها در ویندوز ممکن نیست.

نصب SQL Server 2000 بر روی ویندوز های سرور  نکته : توجه داشته باشید منظور از سیستم عامل های سرور ویندوزServer 2000 & 2003    می باشد. (برنامه SQL Server 2000 بر روی ویندوز سرور 2008 نصب نمی شود.)CD   نرم افزارSQL Server 2000    را در داخل CD Rom   قرار داده و منتظر به اجرا درآمدن    AutoRunبرنامه شوید.        نکته: توجه داشته باشید که برای نصب 0    SQL Server 200می بایست با سطح دسترسی Administrator   به  ویندوز Login   نمایید.1- گزینه SQL Server 2000 Components   را انتخاب نمایید.2- در صفحه بعد گزینه Install Database Server   را انتخاب نمایید3- در این پنجره از شما خواسته می شود که SQL Server SP3   به بعد را نصب نمایید. چون ویندوز سرور SP2  می باشد. در صورت استفاده از ویندوز Server  هایی با سرویس پک پایین تر این کادر را ملاحظه نخواهید نمود.4- در این پنجره گزینه Local Computer را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید5-  در این پنجره گزینه اول را انتخاب نموده و بر روی Next کلیک نمایید.6- در این پنجره گزینه دوم یعنی  Server and Client Tools را انتخاب نمایید و بر روی Next  کلیک نمایید.7- در این پنجره بر چک مارک گزینه Default را انتخاب کرده و بر روی Next  کلیک نمایید.8- در این پنجره نصب به صورت Typical را انتخاب نمایید.9- در این قسمت چنان چه از حالت شبکه ایی Domain استفاده می نمایید. در این پنجره بر روی گزینه Use a Doamin User account کلیک نمایید و مشخصات مربوط به Domain خود را وارد نمایید.10- در این پنجره از گزینه Mixed Mode(Windows Authentication and SQL Server Authentication) استفاده نمایید و همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه Blank Password از پسوردی استفاده نفرمایید.11-  در این پنجره از شما خواسته می شود تا با کلیک بر روی Next مرحله کپی فایل ها را آغاز نمایید.12- در این پنجره از شما خواسته می شود نوع Certificated خود را مشخص نمایید برای همین منظور گزینه Per Seat for را انتخاب نمایید و یک عدد دلخواه (مثلا 100) را مقداردهی نمایید.و بر روی گزینه Continue کلیک نمایید.13- پس از اتمام کپی فایل های بر روی سیستم پنجره زیر نمایان می شود که با کلیک بر روی گزینه Finish کار نصب به اتمام می رسد. 14- در پایان لازم است سیستم را Restart نمود تا2000  SQL-Server اجرا گردد.نکاتی در مورد نصب SQL-Server 2000  1.       SQL-Server 2000 را بر روی ویندوز Vista یا Seven نمی توان نصب نمود. برای استفاده از برنامه در اینگونه ویندوز ها بایستی ازSQL-Server 2005  یاSQL-Server 2008 استفاده نمود. (جهت نصب سایر نگارش های SQL-Server به راهنمای مربوطه مراجعه کنید.)2.       در شروع مراحل نصب گاهی پیغامی مشاهده می شود که ادامه ی نصبSQL-Server را به پس از Restart  ویندوز موکول می کند. در این مرحله پس از راه اندازی مجدد سیستم مراحل نصب را ادامه دهید.3.       در برخی موارد امکان نصب MSDE در ویندوز XP به دلیل عدم سازگاری با سایر نرم افزارها در ویندوز ممکن نیست.نصب SQL Server 2000 بر روی ویندوز های سرور  نکته : توجه داشته باشید منظور از سیستم عامل های سرور ویندوزServer 2000 & 2003    می باشد. (برنامه SQL Server 2000 بر روی ویندوز سرور 2008 نصب نمی شود.)CD   نرم افزارSQL Server 2000    را در داخل CD Rom   قرار داده و منتظر به اجرا درآمدن    AutoRunبرنامه شوید.        نکته: توجه داشته باشید که برای نصب 0    SQL Server 200می بایست با سطح دسترسی Administrator   به  ویندوز Login   نمایید.1- گزینه SQL Server 2000 Components   را انتخاب نمایید.2- در صفحه بعد گزینه Install Database Server   را انتخاب نمایید3- در این پنجره از شما خواسته می شود که SQL Server SP3   به بعد را نصب نمایید. چون ویندوز سرور SP2  می باشد. در صورت استفاده از ویندوز Server  هایی با سرویس پک پایین تر این کادر را ملاحظه نخواهید نمود.4- در این پنجره گزینه Local Computer را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید5-  در این پنجره گزینه اول را انتخاب نموده و بر روی Next کلیک نمایید.6- در این پنجره گزینه دوم یعنی  Server and Client Tools را انتخاب نمایید و بر روی Next  کلیک نمایید.7- در این پنجره بر چک مارک گزینه Default را انتخاب کرده و بر روی Next  کلیک نمایید.8- در این پنجره نصب به صورت Typical را انتخاب نمایید.9- در این قسمت چنان چه از حالت شبکه ایی Domain استفاده می نمایید. در این پنجره بر روی گزینه Use a Doamin User account کلیک نمایید و مشخصات مربوط به Domain خود را وارد نمایید.10- در این پنجره از گزینه Mixed Mode(Windows Authentication and SQL Server Authentication) استفاده نمایید و همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه Blank Password از پسوردی استفاده نفرمایید.11-  در این پنجره از شما خواسته می شود تا با کلیک بر روی Next مرحله کپی فایل ها را آغاز نمایید.12- در این پنجره از شما خواسته می شود نوع Certificated خود را مشخص نمایید برای همین منظور گزینه Per Seat for را انتخاب نمایید و یک عدد دلخواه (مثلا 100) را مقداردهی نمایید.و بر روی گزینه Continue کلیک نمایید.13- پس از اتمام کپی فایل های بر روی سیستم پنجره زیر نمایان می شود که با کلیک بر روی گزینه Finish کار نصب به اتمام می رسد. 14- در پایان لازم است سیستم را Restart نمود تا2000  SQL-Server اجرا گردد.نکاتی در مورد نصب SQL-Server 2000  1.       SQL-Server 2000 را بر روی ویندوز Vista یا Seven نمی توان نصب نمود. برای استفاده از برنامه در اینگونه ویندوز ها بایستی ازSQL-Server 2005  یاSQL-Server 2008 استفاده نمود. (جهت نصب سایر نگارش های SQL-Server به راهنمای مربوطه مراجعه کنید.)2.       در شروع مراحل نصب گاهی پیغامی مشاهده می شود که ادامه ی نصبSQL-Server را به پس از Restart  ویندوز موکول می کند. در این مرحله پس از راه اندازی مجدد سیستم مراحل نصب را ادامه دهید.3.       در برخی موارد امکان نصب MSDE در ویندوز XP به دلیل عدم سازگاری با سایر نرم افزارها در ویندوز ممکن نیست.


 

منبع : www.khatamtoos.org
تاریخ ارسال : شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱